Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2018

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Máte všechny revize v domě v pořádku? Podcenit je se nevyplácí

Velký problém může vzniknout i ze zdánlivé maličkosti. Právě za takové často považujeme některé z revizí, které bychom měli v domě pravidelně provádět. Následky opomenutí mohou v některých případech vést až ke značným finančním postihům odpovědných členů výboru SVJ. Riziko je přitom úplně zbytečné.


 Míst, která v bytovém domě podléhají pravidelným kontrolám, může být téměř třicet. Revize se odlišují podmínkami i lhůtami, ve kterých je nutné je opakovat. Týkají se řady elektrických, plynových a tlakových zařízení, výtahů, požární bezpečnosti a podobně. Některé revize jsou notoricky známé, na jiné ale vlastníci domů pravidelně zapomínají.

„Typická jsou například opomenutí provádět pravidelné revize protipožárních dveří nebo elektrospotřebičů ve společných prostorách. Málokdo ví, že lednička či varná konvice v místnosti, kde se schází výbor ke svému jednání, podléhá také pravidelným revizím,“ říká specialista pro koordinaci revizních činností Pavel Zelenák ze společnosti ČEZ ESCO.

Povinnost provádět revize a kontroly na některých technických a všech požárně bezpečnostních zařízení ukládá majitelům bytových domů a v některých případech i nájemníkům platná legislativa. Prováděním těchto revizí a kontrol nejen plníte zákonnou povinnost, ale především můžete zabránit škodám na majetku, zdraví a životě.

Riziko osobního postihu je reálné

I když revize řada lidí vnímá jako pouhou administrativní povinnost, situace se může velmi rychle změnit. V případě, že dojde ke vzniku požáru nebo ke škodě na zdraví a životě, vždy se hledá příčina, a to jak vyšetřovateli hasičského záchranného sboru, tak policií. Pokud je prokázáno, že k uvedené škodě došlo v důsledku zanedbání některé z povinností daných vlastníkovi, může takové zjištění vést k trestnímu stíhání odpovědných osob majitelů, jednatelů a dalších, které nesou zákonem stanovenou odpovědnost.

Revizní zprávy budou zajímat také pojišťovnu v rámci pojistného plnění. „Pokud je nebude vlastník domu schopen doložit, budou neúplné, či neplatné, pojišťovna může pojistné plnění krátit, případně úplně odmítnout,“ potvrzuje Margit Vavřincová ze společnosti Pojišťovací makléřství Inpol. Náhradu škody či opravy bude muset v tomto případě zaplatit SVJ.

„Úhrada nákladů je sice možná z fondu dlouhodobých záloh, v naší právní praxi se ale v poslední době setkáváme se situacemi, kdy některý z členů SVJ podá žalobu na výbor, že opomenutím revize nekonal s péčí řádného hospodáře. Škodu mohou pak být povinni uhradit ze svého konkrétní statutární zástupci SVJ, jejichž povinností bylo revize zajistit,“ vysvětluje možné komplikace právník Jan Eisenreich. A může se jednat o skutečně vysoké částky.

Nechybí i vám některá z revizí? Pro ověření stačí několik kliknutí

Povinnost dbát na kompletnost a platnost všech revizí v domě má vždy vlastník domu, i když by tímto pověřil svého správce. „V této situaci má vlastník domu kontrolní povinnost. Veškerá odpovědnost, včetně případných finančních či trestních postihů, vždy zůstává na vlastníkovi – tedy statutárních zástupcích SVJ,“ konstatuje právník Jan Eisenreich.

Ověřit si, zda vám některá z revizí nechybí, případně jestli je máte všechny v pořádku a jsou aktuálně platné, je přitom velmi snadné. Pro ověření vám stačí několik údajů z revizí, které máte k dispozici a pár kliknutí na www.revizebd.cz. V době, kdy jsme připravovali tento článek, bylo ověření zcela zdarma.