Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2018

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Kontrola domu po zimě

Zimní období patří v životě domu k těm nejnáročnějším. Extrémní povětrnostní vlivy namáhají nejen vlastní konstrukci, ale také všechna související příslušenství.

Střecha

Mezi nejvíce namáhané části patří: Střecha a systém odvodu dešťové vody, respektive vody z rozpuštěného sněhu. Časté střídání teplot okolo bodu mrazu znamená potenciální narušení střešní krytiny, a to zejména u střech, které nemají dokonalý odvod. Voda vzlíná i do těch nejmenších skulin a při zamrznutí nabývá svůj objem, trhlina se zvětšuje, pojme větší množství vody, která opět zamrzá a tak by se dalo pokračovat. Každému je jistě jasné, že detekce a následné odstranění těchto vad je jeden z nejdůležitějších momentů, které musíme u takového typu střech realizovat po zimě realizovat.

Okap

Společným problémem střech plochých i sedlových je odvod vody. V zimních měsících dochází k postupnému odtávání a odtoku okapovým systémem. Pokud teploty dlouhodobě dosahují hodnot pod bodem mrazu, voda začíná zamrzat ve svislé části systému. Pokud je množství sněhu vyšší (tak jak tomu bylo i při letošní zimě) může dojít k úplnému zaplnění a zamrznutí svislé části. I v tomto případě hrozí porušení okapu, vznik trhlin ve spojí a v extrémním případě až k úplného roztržení. Odtékající vod pak může ze systému unikat, dostat se do obvodového pláště a napáchat tak další škody, jejichž odstranění může dosahovat nemalých hodnot. Kontrola a následná oprava zjištěných vad je nezbytná.

Silný a nárazový vítr patří k další neblahým úkazům, které v kombinaci se zamrzlou a následně tající vodou mohou způsobit značné problémy. Je nutno zkontrolovat jak zimu přečkaly jednotlivé střešní detaily, oplechování a podobně.

Balkóny a lodžie

Další velmi namáhanou konstrukcí jsou balkon a lodžie. Tyto prvky jsou povětrnostními vlivy namáhány jako ty předešlé a navíc pohyb osob zvyšuje potenciální nebezpečí jejich narušení. Je nutno zkontrolovat jak zimu přežila povrchová úprava, které neplní jen hledisko estetické, ale hlavně protikorozní. Koroze je v tomto případě ten největší nepřítel. Oprava laku vyjde jistě mnohem levněji, než případná výměna.
Balkony i lodžie jsou osazeny zábradlím. V současné době se pro jejich upevnění používá ve velké míře materiálů, které nekorodují, ale balkony starších technologií, které jsou osazeny drátoskly v kovových rámečcích, představují opravdu potenciální riziko úrazu, pokud nejsou v perfektním stavu. Vadné rámečky, případně ty, které vykazují značné napadení korozí, je nutné vyměnit, to také platí u dráto skleněných vyplní, které jsou popraskané a pukliny umožňují vniknutí vody dovnitř skla. Tato voda může sklo roztrhnout a následně může dojít k vypadnutí výplně, které je velmi nebezpečná rpo osoby pohybující s pod takovýmto balkonem a navíc zábradlí bez výplně neplní svojí zábranou funkci.

Okna a dveře

Naší kontrole nesmí uniknout ani okna a dveře. Ty moderní doporučujeme nechat po zimně promazat a seřídit. Starší typy promažeme v pantech a kováních. Vizuálně zkontrolujeme stav těsnění. Porušená vyměníme.

Obvodový plášť

Největší plochu domu představuje obvodový plášť. Tento zkontrolujeme vizuálně. Cílem našeho pozorování je zjištění puklin a výdutí. Obzvláště pečlivý musíme být u domů, které byly zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Nalezené vyboulení, případně puklina je opravitelná. Pokud v tomto prostoru dojde k dalšímu „zatečení“ případně jinému mechanickému namáhání v podobě větru hrozí k destrukci celého systému. Zde se projeví, jak dobře se nám povedlo vybrat realizační firmu a jak kvalitně odvedla svoji práci. Pro základní kontrolu je dostačující dalekohled i s menším koeficientem přiblížení. Při kontrole se snažíme také všimnout, nejsou-li vidět vystupující kotvící hmoždinky, které by také mohly věštit případné problémy. Pokud zjistíme jakékoliv nedostatky, okamžitě se spojíme s realizační firmou a vše necháme opravit. Pokud je stavba v záruční době, vše zdokumentujeme a uplatníme reklamaci v písemné podobě.

Přeji co nejméně nalezených vad a o to co nejklidnější a pohodové jaro.

Autor: PeN